Tất cả bài viết

CÔNG DỤNG ÍT AI BIẾT ĐẾN CỦA RAU DIẾP CÁ

Đặc điểm của cây diếp cáCây diếp cá tên khác là cây lá giấp, ngư tinh thảo. Bộ phận dùng làm thuốc là toàn cây tươi hoặc đã làm khô. Cây tươi có mùi tanh như cá. Theo Y học...

video

FACEBOOK